XBETON CONCRETE GREY

XBETON CONCRETE GREY
 • ORIGIN: ITALY
 • SIZE: 36″X36″
 • SERIES: XBETON
 • TYPOLOGY: FLOOR TILE
 • LOOK: CEMENT
 • FINISH: MATT
 • COLOR: GRAY
 • TYPE OF PIECE: BASE
 • ANTI-SLIP: NO
 • RECTIFIED: YES

XBETON GRAVEL WHITE

XBETON GRAVEL WHITE
 • ORIGIN: ITALY
 • SIZE: 36″X36″
 • SERIES: XBETON
 • TYPOLOGY: FLOOR TILE
 • LOOK: CEMENT
 • FINISH: MATT
 • COLOR: WHITE
 • TYPE OF PIECE: BASE
 • ANTI-SLIP: NO
 • RECTIFIED: YES